Πώς αλλάζω τη λίστα από κρυφή σε ανοιχτή/δημόσια;

Οι λίστες by default είναι κρυφές. Αν σας ενδιαφέρει μια ανοικτή λίστα, τότε χρειάζεται να αλλαχτούν τα:

  • Στο “Archiving Options” το “Is archive file source for public or private archival?” να γίνει “public”. Μ’ αυτή την επιλογή, τα mails που στέλνονται στη λίστα είναι προσβάσιμα από μέλη αλλά και απλούς επισκέπτες.
  • Στο “Privacy Options” το “Advertise this list when people ask what lists are on this machine?” να γίνει “Yes”. Τότε το όνομα της λίστας θα εμφανιστεί στη σελίδα lists.espiv.net μαζί με τις υπόλοιπες δημόσιες λίστες.