Σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του server του espiv.net στις 7/7/14

Ενημέρωση σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του espiv.net την Δευτέρα 7 Ιούλη 2014.

Ελληνικά

English

Español

Deutsch

—Ελληνικά—

Σήμερα, Δευτέρα 7/7/2014, ο πρύτανης του Πάντειου Πανεπιστημίου έδωσε εντολή να τεθεί εκτός λειτουργίας ο κινηματικός server espiv. Αφορμή ήταν εξώδικο που στάλθηκε προς το πανεπιστήμιο από τον ιδιοκτήτη της OnlineSales, στο οποίο ζητά να διαγραφεί ανάρτηση που τάχα τον δυσφημεί και να κατονομαστούν οι συντάκτες της. Η εν λόγω ανάρτηση:

– —————————————————-

OnLine Sales: Συνεχίζονται οι αυθαιρεσίες, συγκεντρωνόμαστε στην Επιθεώρηση Εργασίας

Στις 06/06/14 το αφεντικό απέλυσε και τη συνάδελφο Ε.Τ. επειδή αρνήθηκε να συνεχίσει να δουλεύει απλήρωτη και πέραν του ωραρίου της, μέχρι να πιάσει το “στόχο πώλησης” της εταιρείας. Η απαίτηση αυτή, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι καθημερινότητα στο εν λόγω τηλεφωνικό κέντρο. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ε.T. το αφεντικό ξεπέρασε κάθε όριο,καθώς επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στη συνάδελφο, όταν της ζητήθηκε να υπογράψει έγγραφο με το οποίο θα δήλωνε ότι δεν έχει οικονομικές ή άλλες απαιτήσεις από την εταιρεία και εκείνη διατύπωσε της νόμιμες επιφυλάξεις της.

*/Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, στις 10:00, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Αγησιλάου 10, κοντά στην Ομόνοια) θα εξεταστούν οι καταγγελίες των συναδέλφων Η.Κ., Ε.Δ. και Ε.Τ. και καλούμε κάθε σωματείο, κάθε συλλογικότητα, κάθε συνέλευση γειτονιάς και κάθε μεμονωμένο συνάδελφο να έρθει και να στηρίξει με την παρουσία του τις συναδέλφισσες Η.Κ. και Ε.Δ. στον αγώνα τους για επαναπρόσληψη και τη συνάδελφο Ε.Τ. που βίωσε την κατάφωρη εργοδοτική αυθαιρεσία./*

Περισσότερες σχετικές δημοσιεύσεις για το θέμα μπορεί κανείς να βρει εδώ και εδώ.

– —————————————————-

Μετά από 6 χρόνια ύπαρξης της Cybrigade, διαχειριστικής ομάδας του κινηματικού server espiv, ο οποίος λειτουργεί ισάριθμα χρόνια, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι:

Το espiv είναι διαδικτυακή υποδομή αφιερωμένη στο ανταγωνιστικό προς τον καπιταλισμό και την ιεραρχία κίνημα. Στo espiv δε δίνουμε απλώς ψηφιακό χώρο για την έκφραση και την οργάνωση ατόμων και συλλογικοτήτων. Επιπλέον, θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος της παγκόσμιας κοινότητας που μάχεται για τα ψηφιακά δικαιώματα, το αναφαίρετο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, την ελεύθερη από παρακολούθηση επικοινωνία, την ελεύθερη έκφραση. Στο espiv είμαστε θέσει αντίθετες και αντίθετοι στην κράτηση / καταγραφή δεδομένων που ταυτοποιούν τους εμπλεκόμενους σε οποιαδήποτε επικοινωνία εξυπηρετούν οι server μας. Η Cybrigade έχει δηλώσει ρητά στο espivblogs.net και στο espiv.net το παρακάτω.

“Το περιεχόμενο όλων των σελίδων στο domain αυτο (espiv.net), βρίσκεται υπό την Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License. Η συλλογικότητα διαχείρισης υπερασπιζόμενη την ελευθερία λόγου και έκφρασης, σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει σε λογοκρισία των απόψεων ή των κειμένων που ανεβαίνουν, τα οποία αποτελούν αποκλειστικά και μόνο απόψεις των γραφόντων. Άλλα δικαιώματα στο έργο αυτό πέρα από τη συγκεκριμένη άδεια χρήσης, μπορεί να αναγράφονται στο espiv.net.

O espiv δεν αποθηκεύει σε καμία υπηρεσία στοιχεία για την αναγνώριση της ταυτότητας των χρηστών
του. Στοχεία επισκεπτών και χρηστών, όπως IPs, δεν καταχωρούνται στον server.

Συμπερασματικά, η Cybrigade επιλέγει να μην διατηρεί και κατά προέκταση να μην παραδίδει οποιουδήποτε είδους πληροφορία ταυτοποίησης (ρουφιανιά) σε οποιαδήποτε οντότητα, άρα και σε εργοδότες ή άλλου είδους καταπιεστές.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις για τις επόμενες κινήσεις / δράσεις
μας.

—English—

There is an urgent situation regarding espiv’s infrastructure inside the Panteion University (in Athens, where espiv server is located). Below is a first announcement by Cybrigade, espiv’s administrative collective, about the current shutdown of the server:

* * *

Today, Monday, July 7th, 2014, the rector of the Panteion University ordered that the espiv server be unplugged and put out of service. The pretext was an extrajudicial notice which was served to the university administration by the owner of the call-centre company OnLine Sales, by which the boss asks that a blog post which is allegedly defaming him be deleted and that the authors of the same post be named.

The specific blog post is as follows:

——

OnLine Sales: Employer continues to act arbitrarily; we call for a gathering at the Labour Inspectorate (Athens)

On June 6th, 2014 the boss also sacked the colleague E.T. because she refused to continue to work unpaid and overtime until she’d achieved the “sales targets” of the company. This requirement, as we have noted many times before, is a daily practice at this call center. However, in the case of the colleague E.T., the boss exceeded all limits, and assaulted her verbally and physically after she was asked to sign a document which stated that she would not make any financial or other claims to the company, but she expressed legitimate reservations.

*/ We remind that on Monday, June 16th, at 10am, the Labour Inspectorate (located in 10, Agisilaou Street, near Omonia, Athens) will examine the complaints of fellow workers I.K., E.D. and E.T.; this is why we invite every trade union, collective, neighbourhood assembly, and every single colleague to attend the meeting and support our female co-workers I.K. and E.D. in their struggle for reemployment, as well as E.T., who experienced this blatantly arbitrary employer behavior./*

More related posts on this topic can be found (in Greek) here http://espiv.net/proledialers1.html and here http://espiv.net/proledialers3.html

——

Cybrigade, which already exists for six whole years, as administrative crew of the 6-year-old espiv server, informs all concerned that:

Espiv is an internet infrastructure dedicated to the antagonistic movement which stands against capitalism and hierarchy. On espiv, we do not just provide digital space for the expression and organization of individuals and collectives, but we also consider ourselves part of the global community that fights for digital rights, the inalienable right to privacy, interception-free communication, and freedom of expression. In espiv, we oppose in-principle the storage/recording of data identifying those involved in any communication that our server provides. Cybrigade has explicitly stated the following on espivblogs.net and espiv.net:

“The content of all pages on this domain (espiv.net) is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License. The administrative collective defends freedom of speech and expression, so in no event shall uploaded opinions or texts –which are solely the views expressed by their respective authors– be censored. Additional permissions to use this work, beyond those granted by the license that has been applied, may be listed on espiv.net.
Espiv does not store any data enabling identification of users, in any of its services. Data of visitors and users, such as IP addresses, are not registered on the server.”

In conclusion, Cybrigade chooses not to keep and, by extension, not to provide any kind of identification information (aka snitching) to any entity, and therefore neither to employers or other type of oppressors.

We will let you know of our next steps/actions.

—Español—

Hoy, lunes, 7 de julio de 2014, el rector de la universidad Panteion ordenó que se dejara fuera de servicio el servidor antagónico de espiv. El pretexto fue el aviso extrajudicial enviado a la universidad por el propietario de la empresa OnLineSales, en el que pide que se borre una publicación en uno de los blogs de espiv que, supuestamente, le difama y que se delate a quienes lo redactaron. La publicación de la que se trata es la siguiente:

OnLineSales: Continúan las arbitrariedades, nos vamos a concentrar en

Inspección Laboral “El 6 de junio de 2014, el patrón despidió también a la compañera de trabajo E.T. porque se negó a continuar trabajando sin que le paguen y le hacían trabajar horas extra hasta que alcanzara el ‘objetivo de ventas’ de la empresa. Estas exigencias son, como ya hemos explicado, una cotidianidad en este call center. Sin embargo, en el caso de E.T., el patrón superó todos los límites, dado que la atacó verbal y físicamente cuando le pidió que firmara un documento en el que declaraba que no tenía exigencias económicas ni de ningún otro tipo hacia la empresa, pero ella verbalizó sus reticencias legales.

Recordemos que el lunes, 16 de junio, a las 10:00, se examinarán en la sede de Inspección Laboral (calle Agisilaou 10, cerca de la plaza Omonoia) las denuncias de las compañeras H.K., E.D. y E.T., así que convocamos a todos los sindicatos de base, todos los colectivos, todas las asambleas de barrio y a todxs lxs compañerxs de trabajo a título individual a presentarse y apoyar así a las compañeras de trabajo H.K. y E.D. en su lucha para que las readmitan y a la compañera E.T., que experimentó la brutal arbitrariedad de la patronal. Se puede encontrar más información sobre este tema en griego aquí y aquí

Tras 6 años de existencia de la Cybrigade, colectivo de administración del servidor antagónico de espiv, que lleva funcionando los mismos años, informamos a quien le interese de que: Espiv es una infraestructura cibernética al servicio del movimiento antagónico al capitalismo y la jerarquía. En espiv no solo damos espacio digital a la expresión y la organización de individuos y colectivos sino que, además, consideramos que formamos parte de la comunidad global que lucha por los derechos digitales, el innegable derecho a la privacidad, la comunicación libre de vigilancia y la libre expresión. En espiv nos posicionamos en contra del registro de datos que identifican a lxs que se involucran en cualquier comunicación que se da en nuestros servidores. La Cybrigade ha declarado de manera clara en espivblogs.net y espiv.net lo siguiente:

El contenido de todas las páginas del dominio de espiv,net se encuentra bajo licencia de Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece. El equipo de administración defiende la libertad de pensamiento y de expresión y en ningún caso censura las opiniones o los textos que se publican, que son pura y exclusivamente pensamientos de quienes los escribieron. Otros permisos para usar este trabajo, aparte de los que dan la licencia mencionada, se pueden encontrar en espiv.net.

Espiv no almacena, en ninguno de sus elementos, datos que identifiquen a sus usuarixs. Los datos de los usuarixs y visitantes, como las IPs, no se registran en el servidor.”

Por lo tanto, la Cybrigade opta por no mantener y, consecuentemente, no facilitar ningún tipo de información que pueda identificar a nadie (chivatazo) a ninguna entidad, ni a la patronal ni a ningún otro tipo de opresor.

Seguirán actualizaciones.

—Deutsch—

Die Situation bzgl. der Infrastruktur von espiv innerhalb der Panteion Universität (in Athen, wo der Server liegt) ist dringend. Es folgt eine erste Bekanntmachung von Cybrigade, dem Administrationskollektiv von espiv, über das jüngste Abschalten des Servers:

Heute, am 07. Juli 2014, ordnete der Rektor der Panteion Universität an, dass der espiv-Server abgeschaltet und außer Betrieb genommen wird. Dies geschah vor dem Hintergrund einer außergerichtlichen Mitteilung, die an die Universitätsverwaltung gerichtet war, vom Besitzer des Call-Center Unternehmens „OnLine Sales“, deren Chef forderte, dass ein Blogpost, der ihn angeblich beleidigte, gelöscht und die Namen der AutorInnen jenes Posts herausgegeben werden sollen. Der genaue Blogpost lautete wie folgt:

———

„OnLine Sales: Arbeitgeber handelt weiterhin willkürlich; wir rufen zu einer Kundgebung beim Aufsichtsrat auf (Athen)

Am 6. Juni 2014 feuerte der Chef auch die Kollegin E.T., weil sie sich weigerte weiterhin ohne Bezahlung und auch noch Überstunden zu arbeiten, bis sie das “Verkaufsziel” der Firma erreicht hat. Diese Forderung ist wie wir schon zuvor oft erwähnt haben eine alltägliche Praxis in diesem Callcenter. Im Fall der Kollegin E.T. hat der Chef allerdings alle Grenzen überschritten und griff sie verbal sowie körperlich an, nachdem sie aufgefordert wurde, ein Dokument zu unterschreiben, das beinhaltete, dass sie keine finanziellen oder andere Ansprüche gegen die Firma geltend machen wird und sie ihre legitimen Vorbehalte dagegen zum Ausdruck brachte.

*/Wir erinnern daran, dass am Montag, 16. Juni, um 10 Uhr das Arbeitsinspektorat (Agisilaou Straße 10, in der Nähe des Omonia Platzes in Athen) die Beschwerden von den MitarbeiterInnen I.K., E.D. und E.T. überprüfen wird, wir laden jede Gewerkschaft, jedes Kollektiv, jede Stadtteilversammlung, jeden einzelnen Kollegen, jede einzelne Kollegin ein, diesem Treffen beizuwohnen und unsere Mitarbeiterinnen I.K. und E.D. in ihrem Kampf um Wiedereinstellung, sowie E.T., die dieses offenkundig tyrannische Verhalten des Unternehmers erlebt hat zu unterstützen./*

Weitere Posts zu diesem Thema können (auf Griechisch) unter http://espiv.net/proledialers1.html und hier http://espiv.net/proledialers3.html gefunden werden.“

———

Die Cybridade, die schon seit sechs Jahren als Administrationsgruppe des sechs Jahre alten Espiv-Servers besteht, informiert alle Interessierten dass:

Espiv ist eine Internet-Infrastruktur, die sich in der antagonistischen Bewegung engagiert, die gegen Kapitalismus und Hierarchie steht. Auf Espiv stellen wir nicht nur digitalen Platz zur Verfügung, damit sich Individuen und Kollektive ausdrücken und organisieren können, sondern wir betrachten uns als Teil der globalen Community, die für digitale Rechte, das unberührbare Recht auf Privatsphäre, abhörfreie Kommunikation und freie Meinungsäußerung kämpft. Bei espiv lehnen wir prinzipiell die Speicherung/Aufnahme von Daten ab, die jene identifizieren könnte, die an egal welcher Kommunikation, die unser Server anbietet, teilnehmen.

“Der Inhalt aller Seiten dieser Domain (espiv.net) ist unter der Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License lizenziert. Das Administrationskollektiv verteidigt die Redefreiheit und die freie Meinungsäußerung, somit dürfen bei keinem Ereignis Standpunkte oder Texte, die hochgeladen wurden, zensiert werden, die einzig die Ansichten der entsprechenden AutorInnen darstellen. Es können zusätzliche Genehmigungen, die über die, die unter diese Lizenz fallen hinausgehen, auf espiv.net aufgelistet sein.

Espiv speichert in keinem seiner Dienste Daten, die der Identifikation der Benutzer und Benutzerinnen dienen könnten. Daten der BenutzerInnen wie z. B. IP-Adressen werden auf dem Server nicht registriert.”

(die Cybridade auf espivblogs.net und espiv.net)

Die Schlussfolgerung ist, dass Cybrigade keinerlei Informationen zur Identifikation (Bespitzelung) in egal welchen Ausmaßen behält und darüberhinausgehend natürlich auch nicht zur Verfügung stellt, und zwar weder für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen noch irgendwelche anderen UnterdrückerInnen.

Wir werden euch über unsere nächsten Schritte/Aktionen auf dem Laufenden halten.

About the Author: cybri