[12-13/03/2014] Πτώση υπηρεσιών λόγω προβλήματος σύνδεσης

Por un problema en la red, el mediodía del 12/03/2014 cayó la conexión de espiv con el «mundo exterior». El siguiente mediodía (13/03/2014), se restableció la conexión normalmente.