Παρουσίαση-συζήτηση: «Περί αποκέντρωσης και άλλων δαιμονίων»

Παρουσίαση της μπροσούρας «Περί αποκέντρωσης και άλλων δαιμονίων» και συζήτηση για την αποκέντρωση των κινηματικών υποδομών.Οι υποδομές του κινήματος μπορούν να νοηθούν ως τα θεμέλια αλλά και οι μοχλοί του. Οι καταλήψεις και τα τυπογραφεία. Τα ραδιόφωνα και τα ιντερνετικά εγχειρήματα. Ομάδες αλληλοβοήθειας, αυτομάθησης και αυτοάμυνας σε γειτονιές. Δεν χρειαζόμαστε απλά περισσότερα, χρειαζόμαστε έναν γαλαξία από αυτόνομες αυτοοργανωμένες δομές. Η αποκέντρωσή τους, ως έμπρακτη κατάργηση του συγκεντρωτισμού, μας θωρακίζει απέναντι στην κρατική καταστολή καθώς μειώνει τα μοναδικά σημεία αποτυχίας. Ενισχύει την διαφορετικότητα, την πολυμορφία και τον πλουραλισμό, στοιχεία απαραίτητα στις απαντήσεις που δίνουμε κοινωνικά. Συνυφαίνει ένα ισχυρότερο πλαίσιο τεχνογνωσίας και...

Boletín informativo Febrero 2017

Hola a todas y todos, feliz Año!En cybrigade (colectivo de administración de espiv.net y squat.gr) intentamos comunicar continuamente a las/los usuaria/os de nuestros servicios todos los cambios y/o mejoras que hacemos sobre éstos, como también instrucciones útiles sobre como utilizarlos. Este último período,se ha quedado quizá un poco atrás, pero prometemos retornar a los viejos-buenos tiempos!Con el pensamiento de que lean los boletines que enviamos y que respondan (a support@espiv.net) con posibles interrogantes o propuestas, este contacto puede tener multiples beneficios para todos y todas 🙂CONTENIDOS: 0.Boletín disponible en sus email 1.Lista de correo sin admin 2.Listas y Yahoo Email...

Boletin de Noticias febrero 2016

Hola a todas y todos, a continuación nuestro último boletín de noticias, quisiéramos informarles que luego de la unificación de squat.gr και espivblogs.net [1] , existe la posibilidad, dentro de la solicitud de hospedaje para blog, de elegir cual de los dos dominios quieran (squat.gr o espiv.net). Por el momento ésta opción no está disponible para cuentas y listas de mail.[Mixed Content]Los navegadores desde hace bastante tiempo bloquean ésto que llamamos mixed content, es decir cuando existen elementos http en una página https, y es un problema extendido en la red. Lo que deben hacer cuando linkean una imagen es...

squat.gr y espiv.net bajo el mismo grupo de administración

Queremos ponerlos al tanto de que tanto espiv.net como squat.gr tienen ya un colectivo de administración común. Desde sus inicios, las dos iniciativas estábamos en comunicación, intercambiamos conocimientos y nos dábamos soporte mutuo en cuestiones técnicas. Además, mas allá de  la proximidad geográfica, las personas que colaboraban en los dos proyecod compartimos los mismos valores, posicionándonos en el movimiento antagonista/contrautoritario/anticapitalista. Hace un tiempo, a causa de la disminuciónde potencial en uno de los dos proyectos decidimos unificar nuestras estructuras. Ya como un colectivo de administración cohesionado, cybrigade (espiv),  asumirá la responsabilidad de los dos proyectos. Por el momento os servicios...

Boletín informativo, octubre de 2015

Hola a todxs:–Nueva web central para espiv.net–Comohabrán visto, nuestra página central se ha actualizado. Actualmenteestá alojada en el multisitio de espivblogs, junto a la gran mayoríade grupos alojados en el servidor. Este traslado se consideró necesario para actualizar técnicamente la web y se enmarca en nuestra tentativa más amplia de trasladar todas las páginas almultisitio de espivblogs. Esta tentativa concierne tanto a los nuevosblogs, como a los antiguos que antes se alojaban fuera delmultisitio. Sin embargo, las funciones principales de nuestra webpermanecen igual.Las solicitudes de servicios se seguirán haciendo como antes, a través de la sección de «Alojamiento»,mientras que para...

Νέα πιστοποιητικά ασφαλούς σύνδεσης για espiv.net και espivblogs.net

hola a tod@s, En espiv.net sólo utilizamos protocolos de cifrado TLS para todos de nuestros servicios. A partir de 5 de julio todos los servicios de espiv usan nuevos certificados. Huellas digitales (fingerprints) :espivblogs.net SHA256 Fingerprint B6:EE:9A:3E:9D:41:68:C9:06:FF:CA:85:0A:1E:7E:36:11:7F:DE:35:E0:37:A3:C7:E8:DF:A1:7C:43:2B:B6:DESHA1 Fingerprint 9D:64:5B:B0:4A:99:BE:34:CB:FF:8E:FC:89:80:2C:DE:45:3B:74:67espiv.net SHA256 Fingerprint C3:A6:30:4E:AC:61:C2:6E:73:BF:48:5B:D2:51:5B:EB:21:A2:96:8B:7C:19:4D:0E:88:16:65:40:E1:BD:85:F4SHA1 Fingerprint 6C:32:01:E8:A5:9B:BC:F0:ED:C1:46:8B:3B:16:0F:69:D8:8E:78:39

Σταδιακή επαναλειτουργία του server

A partir de 01/06, nuestros blogs (*.espivblogs) y el servicio file.espiv.net están activos. El resto de nuestros servicios, serán desactivados un poco más.Haremos lo mejor que podemos para reactivarlos lo mas pronto posible.Este mantenimiento no afectó los siguientes servicios: el correo electronico de espiv  las listas de correo electronico status.espiv.netGracias por su apoyo, El grupo Espiv

[Αναδημοσίευση] Η ασφάλεια δεν είναι έγκλημα

El Jueves 16 de diciembre, una operación policial a gran escala tuvo lugar en el Estado Español. Catorce viviendas y centros sociales fueron registrados en Barcelona, Sabadell, Manresa, y Madrid. Libros, panfletos y ordenadores fueron requisados y once personas fueron arrestadas y enviadas a la Audiencia Nacional, un jurado especial para casos de “interés nacional”, in Madrid. Se les acusa de incorporación, promoción, gestión y participación de una organización terrorista. Sin embargo, abogadas de la defensa denuncian falta de transparencia, sus clientes han tenido que declarar sin saber de qué se les acusa. “Hablan de terrorismo sin especificar actos criminales...