Πώς ρυθμίζω τα όρια των συνημμένων αρχείων (attachments);

Αν δεν σας καλύπτει το υπάρχον 250ΚΒ, μπορείτε να το αυξήσετε, στο

https://lists.espiv.net/cgi-bin/mailman/admin/ΟΝΟΜΑ_ΛΙΣΤΑΣ/general

στο πεδίο: “Maximum length in kilobytes (KB) of a message body.” Σημειώνουμε δίπλα έναν αριθμό. Καλό είναι να μην ξεπεράσει τα 500KB.