Πώς ρυθμίζω τα όρια των συνημμένων αρχείων (attachments);

Αν δεν σας καλύπτει το υπάρχον 250ΚΒ μπορείτε να το αυξήσετε, απο το πεδίο Settings->Message Acceptance-> Maximum message size Καλό είναι να μην ξεπεράσει τα 500KB.