Κινηματικοί servers

Υπάρχουν αρκετές συλλογικότητες που παρέχουν e-ποδομές. Ξεχωρίζουμε κάποιες από τις ενεργές :

Μία πιο ολοκληρωμένη λίστα με αντίστοιχες e-ποδομές σε όλο το κόσμο, μπορείτε να βρείτε εδώ :
https://riseup.net/el/security/resources/radical-servers