Όροι φιλοξενίας

Ζητάμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να υποστηρίξετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • Σχέσεις με κομματικές οργανώσεις, θρησκευτικά δόγματα και κρατικούς ή
  θεσμικούς φορείς
 • Προώθηση σεξιστικών, ρατσιστικών, εθνικιστικών ή θρησκευτικών αντιλήψεων
 • Δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών ατόμων χωρίς την συναίνεσή τους, ιδίως όταν κάτι τέτοιο στερείται πολιτικής αναγκαιότητας
 • Προσωπική ή συλλογική προβολή για θεαματικούς λόγους
 • Οποιεσδήποτε λογικές περί κέρδους. Ακόμα κι όταν δεν υπάρχει η λογική
  του κέρδους, αλλά υπάρχει κάποια εγχρήματη συναλλαγή σε κινηματικό
  πλαίσιο, ζητάμε να μην υπάρχουν τιμοκατάλογοι

Περισσότερα για την διαχειριστική ομάδα, εδώ