Τίποτα λιγότερο από αμέριστη αλληλεγγύη στον αγώνα του Ν. Ρωμανού και των Γ. Μιχαηλίδη, Δ. Μπουρζούκου και Δ. Πολίτη

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι/ες και στηρίζουμε τον αγώνα του απεργού πείνας Ν.Ρωμανού καθώς και των απεργών πείνας
Μιχαηλίδη, Μπουρζούκου, Πολίτη

Η διαχειριστική ομάδα του espiv

Ασφυξία για μια ανάσα ελευθερίας.

Προσωρινή διακοπή δημιουργίας νέων forum

Ελληνικά

Από τις 14 Οκτώβρη 2014 και μέχρι την επόμενη σχετική ανακοίνωση μας, παγώνουμε τη δημιουργία νέων forum συζητήσεων για τεχνικούς λόγους.

η ομάδα του espiv

English

New SMF forums temporarily unavailable

As of October 14th, 2014, we will not create new SMF discussion forums due to technical reasons. Updates concerning the status of that service will follow.

espiv admin team

Spanish
El servicio de creación de foros SMF temporalmente suspendido

Desde el 14 de octubre de 2014, se suspende temporalmente el servicio de creación de nuevos foros SMF por razones técnicas. Seguirán actualizaciones sobre el estado de este servicio.

equipo de administración de espiv

Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία κυβερνοεπίθεση στο espiv.net

English, Deutsche, Español, Português versions belowΑνακοίνωση σχετικά με την τελευταία κυβερνοεπίθεση στο espiv.net

Γεια σε όλες και όλους,

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου