Πληροφορίες Ασφαλείας

 • TLS[1] with proper certificates for SMTP(s), IMAP(s), POP3(s)
  κρυπτογράφηση σε όλες τις εισερχόμενες/εξερχόμενες email συνδέσεις του server.
 • Certificate pinning[2] for other collective email services (riseup.net, so36.net, aktivix.org, autistici.org, etc[3])
  πιστοποιημένη και ασφαλής σύνδεση του mail.espiv.net με τους server των περισσότερων κολεκτίβων/παρόχων email για ακτιβιστές.
 • Forced TLS connections for public email services (Gmail, Hotmail, Yahoo!, etc)
  αποκλειστικά κρυπτοφραφημένες συνδέσεις μεταξύ του mail.espiv.net server και των server των περισσότερων δωρεάν email παρόχων.
 • Anonymized (Client IPs are removed) logs for mail and webmail
  δεν καταγράφεται καμία ip διεύθυνση στο server.
 • HTTPS only Roundcube webmail: https://mail.espiv.net
  όλη η κίνηση των δεδομένων μεταξύ browser στον υπολογιστή και webmail (mail.espiv.net), είναι κρυπτογραφημένη.
 • Autodiscovered settings mechanism for Thunderbird[4]
  αυτόματες ρυθμίσεις για λογαριασμούς @espiv.net στο Thunderbird mail client.
 • [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
  [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security#Certificate_pinning
  [3] https://we.riseup.net/riseuphelp en/radical-servers
  [4] https://skytal.es/wiki/Οδηγός_εγ…