Αλλαγή SSL certificates σε IMAP

Αλλάχτηκαν τα SSL Certificates στο email μας. Συγκεκριμένα στο IMAP που ειναι για τη λήψη email, μεσω κάποιου email client (π.χ. thunderbird)

το νέο certficate (λήγει στις 21 Απρ 2014)

SHA1 fingerprint C9:80:42:D4:20:21:92:5D:D6:CB:F4:74:E1:76:84:9F:50:9E:43:34
MD5 fingerprint 2C:F7:7A:0E:E2:EB:63:BF:EB:B3:C7:F6:12:1E:2E:D4

το παλιό certficate (έληξε στις 13 Απρ 2013)

SHA1 fingerprint E3:27:03:1D:E6:FE:8D:78:72:D6:ED:EC:F2:DC:1A:0A:23:A7:EB:64
MD5 fingerprint 28:5B:75:83:36:1A:1B:29:B3:83:F4:D5:34:C5