Οικονομικός απολογισμός 2014

Γεια σε όλες και όλους,

Στα πλαίσια της διαφάνειας των λειτουργιών του espiv θεωρούμε σωστό
να ενημερώνονται οι χρήστες του espiv για τα οικονομικά του espiv.
Επειδή λοιπόν η ρίζα όλων των κακών της ανθρωπότητας είναι δυστυχώς
αναγκαίο κακό για την συνέχιση της λειτουργίας του espiv, ακολουθεί
ένας συνοπτικός ισολογισμός του 2014.

——————————————————–

## Έξοδα 2014

* Servers: 600€
* Certificates: 200€
* Domains: 40€
* Συνεισφορά αλληλεγγύης σε αντίστοιχες υποδομές
του εξωτερικού: 200€
* Γραφιστικά (αυτοκόλλητα, αφισες κλπ): 150€
* Προσθήκες στο αποθεματικό για έκτακτη ανάγκη: 200€

Σύνολο: 1390€

——————————————————–

## Έσοδα 2014

* Συνεισφορές από μέλη/συντρόφ* καθώς και αποθεματικό
από εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης του espiv: 2012€

Σύνολο: 2012€

——————————————————–

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2014 είχαμε την εξής κατάσταση:

Έσοδα – Έξοδα = 2012 – 1390 = 622€

Τα παραπάνω χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουμε τις
ανάγκες του εγχειρήματος τους επόμενους μήνες.
Οι ανάγκες αυτές, της συντήρησης των υποδομών του espiv.net
και των συνεχών βελτιώσεων σε αυτές, καλύπτονται:
1) από τα μέλη της ομάδας,
2) απο εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης, και
3) απο αυθόρμητες συνεισφορές αλληλέγγυων συντροφ(ισσ)ών
και συλλογικοτήτων.

η διαχειριστική ομάδα του espiv