Έχω χάσει τον κωδικό του email μου, μπορώ να κάνω reset;

Αν έχεις χάσει τον κωδικό πρόσβασης(password) στο email σου, μπορείς να ορίσεις καινούριο από εδώ https://our.espiv.net/forgot [1] συμπληρώνοτας το username σου και το email επικοινωνίας (backup email), απο το οποίο είχες κάνει αρχικά αίτηση.[1].https://espiv.net/2017/05/03/what-options-do-i-have-through-our-espiv-net/

What options do I have through our.espiv.net?

Currently our.espiv.net offers the following options: 1. Change password 2. Change backup mail 3. Reset password: With this option you can recover your password by following the instructions that will be sent to your backup mail. 4. Disable account in case of emergency: With this option you deactivate your email as well as your access at our.espiv.net. Be careful! If you deactivate your account, you will no longer have access to our.espiv.net or your email account! The only way to activate your account again is by contacting the espiv/squat team.

What is the “backup mail” I see in our.espiv.net?

This is the email you filled in the registration form when you requested a new account and where information about your newly created account was sent (username & password). It’s the same email that will be used to send you instruction to recover your password in case you’ve forgotten your old one. Until now, the only way someone could change his/her backup mail was through the bug report form. Now through our.espiv.net everyone who has an espiv account can change their backup email.We urge you to make sure that your backup email is an active mail account that you have...

What is our.espiv.net?

our.espiv.net is a new tool which enables users to manage their email account without help from the espiv.net admins. You now have the ability to change your password as well as your backup email. If you don’t remember your password you can reset it using the “Forgot your password?” button. An email with instructions on how to recover your password will be sent to your backup email.