Γίνεται να ταξινομούνται αυτόματα τα εισερχόμενα mails στους φακέλους μου;

Ναι, μέσω του message filtering. Από το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας, πηγαίνετε στο

Options -> Message filters

από εκεί επιλέξτε “Message filters”. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο με διάφορα κριτήρια και τα mails που έρχονται να μεταφέρονται αυτόματα στους κατάλληλους φακέλους. Στο πεδίο “What to scan” επιλέξτε “All messages”.