Μέσα στον σωρό μηνυμάτων που έχω, ψάχνω ένα συγκεκριμένο. Πώς θα το βρω;

Αν θυμάστε κάποια χαρακτηριστική λέξη του mail που ψάχνετε ή τον αποστολέα του ή το θέμα του, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση δίνοντας αυτή τη λέξη-κλειδί. Στο μενού πάνω-αριστερά πατήστε “Search”, γράψτε τα κριτήρια αναζήτησης (τη λέξη-κλειδί), αν σας διευκολύνει μπορείτε να ορίσετε σε ποιον φάκελο να γίνει η αναζήτηση (αν δεν θυμάστε, επιλέξτε “All folders”) και ανάλογα με το πού περιέχεται η λέξη που γράψατε διαλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τις επιλογές που έχετε στη λίστα ακριβώς αριστερά από το κουμπί “Search”. Τέλος, πατήστε το κουμπί για να γίνει η αναζήτηση και να εμφανιστούν τα αποτελέσματα.