Πώς συνδέομαι στο mail από το thunderbird (email client);

Οι ρυθμίσεις για να συνδεθείς από κάποιον email client (όπως το thunderbird) στο mail στον espiv είναι:

 • Εισερχόμενα
 • Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο IMAP

 • server: mail.espiv.net
 • security: SSL/TLS
 • authentication method: normal password
 • port: 993
 • Εξερχόμενα
 • Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SMTP

  • server: mail.espiv.net
  • security: STARTLS
  • authentication method: normal password
  • port: 25 ή 587

  * Η cyta (ενδεχομένως και άλλοι ISP’s), το vpn της Riseup, κάποιοι πάροχοι ίντερνετ μέσω κινητής τηλεφωνίας (GSM) μπλοκάρουν την πόρτα 25. Αν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, συνδεθείτε στο server mail.espiv.net και πόρτα 587.

  username και password, βάζετε αυτα που ήρθαν με το email…
  Το username είναι της μορφής : user χωρίς domain.

  αναλυτικές οδηγίες : https://skytal.es/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%B3…