Τι είναι το htaccess;

Htaccess είναι ένας κωδικός που προστατεύει το περιεχόμενο ενός φακέλου στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που ένας χρήστης θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν προστατευμένο φάκελο, πετάγεται ένα παράθυρο που του ζητάει το htaccess. Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει σωστά τον κωδικό, τότε είτε θα του τον ξαναζητήσει, είτε θα του βγάλει μήνυμα “401 – You are not authorized to access this page” ή κάτι παρόμοιο.

Εφόσον οι ιστότοποι αποτελούνται από αρχεία σε φακέλους, το htaccess μπορεί να χρησιμεύσει στην προστασία του ιστότοπου (ή ενός μέρους του ιστότοπου) από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Το htaccess χρησιμοποιείται γενικά σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, όπως κλειστά forum, περιοχές διαχείρισης ενός site κλπ.

Για το πώς μπορεί να μπει htaccess σε κάποια υπηρεσία σας, δείτε εδώ.