Λύθηκαν τα προβλήματα με τη φόρμα αιτήσεων

την τελευταία εμδομάδα είχαμε τεχνικά προβλήματα με τη φόρμα. οι αιτήσεις υπάρχουν όλες, δεν χρειάζεται να τις ξαναστείλετε.
επειδή μαζεύτηκαν πολλές, θα πάρει λίγο χρόνο να τις δούμε.
νέες αιτήσεις μπορείτε να στέλντε κανονικά.