Συζήτηση: Το κοινωνικό συμβόλαιο στο διαδίκτυο

Συζήτηση: Το κοινωνικό συμβόλαιο στο διαδίκτυο

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 στις 18.30
Πού : Αθήνα // Πάντειο Πανεπιστήμιο // Λ. Συγγρού 136
καταστολή και εκμαίευση της συναίνεσης
afisa