Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία κυβερνοεπίθεση στο espiv.net

Deutsche, Português versions below

Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία κυβερνοεπίθεση στο espiv.net

Γεια σε όλες και όλους,

τις τελευταίες εβδομάδες ένας από τους server μας δέχεται μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονική επίθεση (DDoS). Σε αυτήν συμμετέχουν μολυσμένοι υπολογιστές από διάφορα σημεία του πλανήτη, επομένως δεν μπορούμε να αποφανθούμε για την πηγή της. Η επίθεση δεν έχει θέσει σε κίνδυνο δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών μας αλλά συνίσταται στην συμφόρηση των γραμμών δικτύου. Έχει ως αποτέλεσμα τα blogs, sites και forum που φιλοξενούμε στο espiv να είναι πολύ δύσκολα ή και καθόλου προσβάσιμα.

Δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα πράγματα που είμαστε σε θέση να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια επίθεση τέτοιου τύπου. Μελετάμε όμως πιθανές εναλλακτικές ώστε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των υπηρεσιών μας.

Συλλογικότητα διαχείρισης του espiv.net

Deutsche:

Stellungnahme zum aktuellen Cyber-Agriff gegen espiv.net

Hallo,

seit den letzten 3 Wochen erfährt einer unserer Server einen großangelegten Cyber-Angriff (DDoS). Mehrere infizierte Hosts in verschiedenen Teilen der Welt beteiligen sich an diesem Angriff, deswegen wissen wir nicht wirklich wer dahinter steckt. Keine Benutzerdaten wurden gefährdet; allerdings haben die Angreifer eine Serverüberlastung verursacht. Resultat ist, dass Blogs, Internetseiten und Foren, die auf Espiv gehosted werden, sind nur schwer erreichbar oder gar nicht verfügbar.

Unglücklicherweise gibt es nur wenige Dinge, die wir tun können, um solch eine Art von Angriff zu entschärfen. Dennoch suchen wir nach möglichen Alternativen um die Erreichbarkeit unsere Dienste zu verbessern.

Administrationskollektiv espiv.net

Português:

Comunicado sobre o ataque cibernético mais recente contra espiv.net

Olá a todxs,

Durante as últimas três semanas um dos nossos servidores tem experimentado um ataque cibernético em larga escala (DDoS). No ataque estão a participar vários computadores infectados, a partir de diferentes partes do mundo, por isso não podemos definir quem está por trás disso.

O ataque causou a congestão de rede, mas não há dados de usuário comprometidos. Como resultado, os blogs, sites e fóruns hospedados em espiv estão dificilmente acessíveis ou inteiramente indisponíveis.

Infelizmente, há muito poucas coisas que possamos fazer para mitigar este tipo de ataque. Não obstante, estamos a considerar possíveis alternativas para melhorar a acessibilidade dos nossos serviços.

O coletivo administrador de espiv.net