Προσωρινή διακοπή δημιουργίας νέων forum

Από τις 14 Οκτώβρη 2014 και μέχρι την επόμενη σχετική ανακοίνωση μας, παγώνουμε τη δημιουργία νέων forum συζητήσεων για τεχνικούς λόγους.

η ομάδα του espiv