Έχω κατοχυρώσει ένα domain και θέλω να δείχνει στο blog μου, τι χρειάζεται να κάνω;

Στις ρυθμίσεις DNS του domain (στον provider απ’ όπου το κλείσατε λογικά), θα πρέπει να βάλετε ένα A record και ένα CNAME record. Το A record να δείχνει στην IP 194.177.218.66 και το CNAME να προωθεί το www.ΌΠΟΙΟdomainΚΑΤΟΧΥΡΏΣΑΤΕ στο domain που κατοχυρώσατε σκέτο.

Ας δούμε ένα παράδειγμα όπου το νέο domain είναι το domain.tld.

Στο A record θέλουμε το όνομα του domain να είναι κενό, η IP διεύθυνση θα πρέπει να είναι 194.177.218.66, όπως φαίνεται και στην εικόνα.

Το CNAME record θα πρέπει να έχει ως hostname/alias www και destination domain.tld.

Επίσης ενεργοποιείτε στο espivblogs το wpmu domain mapping plugin και από το tools -> domains προσθέτετε τα domain.tld και το www.domain.tld σαν domains, χωρίς να επιλέξετε το primary domain.

Αφού κάνετε τα παραπάνω, μας ενημερώνετε για να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο server.